Binance

Horela lipka horela (lidovky)

D G D 1. /: Horela lipka horela :/ D A D pod ňou má milá, pod ňou má milá, D G D horela lipka horela A D pod ňou má milá sedela. D Ref.: /:Tečie voda zhora, bystrá je ako ja A D točí sa okolo, okolo javora :/ 2. /:Iskričky na ňu padali :/ všetci mládenci, všetci mládenci, keď na ňu iskry padali, všetci mládenci plakali. Ref.: 3. /:Iba ten jeden neplakal :/ čo ju falošne, čo ju falošne, iba ten jeden neplakal, čo ju falošne miloval. Ref.: 4. /:Neplačte chlapci neplačte :/ radšej tú lipku, radšej tu lipku, neplačte chlapci neplačte, radšej tú lipku zahaste. Ref.: