Nad našú zahrádkú létavá slavíček (Cimbálka)

1. Nad našú zahrádkú létavá slavíček za jinú frajárkú chodívá Janíček, traj laj liá-duša moja. 2. Pod naším okénkem tatíček sedajú, frajárkám pod oknem šohajci stávajú, traj laj liá-duša moja. 3. Já jsem si sukničku hedvábem vyšila, devčata k muzice tancovat chodila, traj laj liá-duša moja. 4. Kdybych já mamičko šohajka dostala, já bych s ním v zahrádce pod oknem sedala, traj laj liá-duša moja. 5. Kdybych já mamičko dostala milého, já bych tancovala do rána bílého, traj laj liá-duša moja. 6. Nad našú zahrádkú létavá slavíček za jinú frajárkú chodívá Janíček, traj laj liá-duša moja.