Kavčice (Kamelot)

Dmi C B Jsem Josef Dřevíkovský, rodák s Oslavan C B Ami Dmi co rodinou byl k lásce k vlasti vychován C B na můj temný osud, každý zapomněl C B Ami G Gmi když rozsudek mi četli, list se nezachvěl A já jsem Honza Hlaváč z Nového Světa můj život je jak louka svízelí posetá nebylo mi přáno dozrát do chlapa C B Ami Dmi tak shořela má svíce v rukou gestapa Ref.: D C B Ami G Dmi G Dmi Přízrak třetí říše mění zlato v rez G Dmi C B Dmi a do žaláře tiše chodí k pomazání kněz G Dmi G Dmi Jsme vinní s velezrady, jak káže vyšší mrav G Dmi C B Dmi gilotinou sťatí tady, v krysí díře Vratislav Dmi C B C B Ami Dmi Tak polámané prsty jsem jakživ neviděl vždyť neudržím chleba, co mám na příděl za mříží mé cely právě taje led mámě píšu ústy, možná na posled Až nad Kavčicí půjdu v příštím životě nebudou mé kosti sžírat souchotě možná budu lékař, či slavný literát co pírka dobrodění může světu dát Ref. Jsem Josef Dřevíkovský, rodák s Oslavan co rodinou byl k lásce k vlasti vychován A já jsem Honza Hlaváč z Nového Světa náš život byl jak louka svízelí posetá