Matikář - naučíme matematiku. Každého.

A pak (Klus Tomáš)

AJednou štěstí dohoní i ty C#mijezdce na koních, co Cmi, Hmi hledají Eho v cizích stájích Jednou Ahrana zazvoní i těm C#mijezdcům na koních, co Cmi, Hmistále vedou svou cestou Ešedou AA pak, koně Klus promění v C#micval, nic stejné nebude F#midál, Esvět promění se APak, koně Klus promění v C#micval, nic stejné nebude F#midál, Esvět promění se AAž ten vítr zavane, vzplane C#misrdce, hlava ne a Cmi, Hmizačne bít, zavládne Eklid Oči Ajezdců spatří svit C#miobzoru, kam chtěli jít, kde Cmi, Hmispočinou, kde Espočinou AA pak, koně Klus promění v C#micval, nic stejné nebude F#midál, Esvět promění se APak, koně Klus promění v C#micval, nic stejné nebude F#midál, Esvět promění se AA pak, koně Klus promění v C#micval, nic stejné nebude F#midál, Esvět promění se AA pak, koně Klus promění v C#micval, nic stejné nebude F#midál, Esvět promění se pak...