Binance

Hvězda na vrbě (Ostatní)

Ami Emi Ami F Emi G7 C Emi 1. Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, G Ami Emi Ami Dmi G7 Emi E A C Emi ať je nikdy neobrací k vrbě křivolaký, G Ami Emi Ami F Emi G7 C Emi jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, Ami Emi Ami Dmi F Ami že na vrbě kromě listí visí malá hvězda. C F C F R: Viděli jsme jednou v lukách plakat na té vrbě kluka, Dmi Bb7 D7 G7 Emi G který pevně věřil tomu, že ji sundá z toho stromu. 2. Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde klidně někdy hájem, hvězda někde spadne, ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí. R: