Binance

Jakož o tom proroci (Ostatní)

jakož o tom proroci svatí zvěstovali tak jsme s boží pomoci toho se dočkali spasitele chceteli v člověku předčistém došlo již na brnění pánem jezu christem pýcha závist nesvornost svět si podmanuje trpělivost pokora málo v nás panuje srdce čistá nám již dej a ducha přímého pokud ducha vyznávej zbav nás všeho zlého bud naše utěšení pomoc v každé době at tvou rukou chráněni udoláme zlobě pravda těžce zápasí v nás i po všem světě naprav pane ty časy o to prosíme tě