Binance

Cestovatel (Cihelna spol)

E A2/4 E A2/4 Měsíc to nestíhá E A2/4 E A2/4 Roznášet po hvězdách E A2/4 E A2/4 Možná moc nezbývá E A2/ E A2/4 Zbývá sůl na řasách C#mi H A H A co zbývá v dívčím pláči E A2/4 E A2/4 Když hroutí se dům ze sirek C#mi H A H Jedna chyba na to stačí E A2/4 E A2/4 A vyhasíná plamínek Recitativ: Měsíc to nestíhá Roznášet po hvězdách Co duše neskrývá Skrývá se v planetách C#mi Co se skrývá v dívčím klínu Zralém jako pozdní sběr A kdo na tom nese vinu Že mám v duši šero šer C#mi Co se skrývá v dívčím smíchu Když se pouští sukně maminek Že neví, jak je blízko k hříchu Další nabízí Ti plamínek E A2/4 „Já nabízím Ti plamínek“