Binance

Universum (Cihelna spol)

KAPO 2 C2 Emi7 Mluvím a nikdo neslyší C2 Emi7 Barvičky vkládám do věty C2 Emi7 Bude to kouzlem zátiší C D A žes tu se mnou Ty To co se skrývá za tichem Barevnějším než konfety Jednoduché je v spletitém Kdyžs tu se mnou Ty G6/2 Dmi9 Emi7/4 Dmi9 G6/2 Dmi9 D2 Na vlnách nocí ve hvězdách se ztrácím G6/2 Dmi9 Emi7/4 Dmi9 G6/2 Dmi9 D2 Tak daleko jak má mysl dovolí Fmaj C Svobodná je jak Tuláci Bsus2 G I když kráčí o holi Chtěls vidět dál než do dáli Stačilo stáhnout rolety Tichem by duše zahrály Vzletné sonety Co znám jen Já a Ty Na vlnách nocí ve hvězdách se ztrácím Když hrací plán má mysl rozloží Svobodná jak tažní ptáci Když je hejno podrží