Binance

Purpura (Ostatní)

C F C Tise a ochotne purpura na plotne voni, stale voni, G nikdo si nevsima, jak zivot meni se v dym, C F C snad jenom v podkrovi basnici blahovi pro ni slzy roni, G C hrany ji odzvoni rampouchem kristalovym, F C slunce se vynori, hned vsak se k pohori skloni, rychle skloni, D7 G a pak se dostavi dlouha a pokojna noc, C F C tise a ochotne purpura na plotne voni, stale voni, G C po ni k nam vklouzlo to tajemne kouzlo vanoc.