Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Čarodějnice (Wilsne)

Čarodějnice Emi Ami H7 Naproti zámecké zahradě práchniví prastarý dub Emi Ami H7 V jeho kůře uložen je otisk osudu Emi Ami H7 Osudu žen, které prošly peklem na zemi C D Emi ‖∶Osud žen je uložen do dřeva do dubu∶‖ Emi Ami H7 Žebračka Maryna vyplivla hostii do šátku v kostele Emi Ami H7 Na zámek Losinský začali sjíždět hosté Emi Ami H7 Kat utáhnul palečnici poprvé i posté C D Emi ‖∶Výkřik ten je uložen do dřeva do dubu ∶‖ REF: Emi D Ami D Čarodějnice 4x Emi Ami H7 Stránky smolné knihy plnily se písmeny Emi Ami H7 A panské lesy krmily dřevem hranice Emi Ami H7 Když někdo zaslechl to strašné slovo Hexen C D Emi ‖∶Vyryté zůstalo do kůry do dubu∶‖ Emi Ami H7 Tmáře pozvala hraběnka se jménem anděla Emi Ami H7 Maleus maleficarum vládlo nad krajem Emi Ami H7 Paprsek slunce až písmo v knize vybělá C D Emi ‖∶Obtiskne to slovo do kůry do dubu∶‖ REF: Emi D Ami D Čarodejnice 4x Emi Ami H7 Až kůru i dřevo starého dubu odvane čas Emi Ami H7 Až řeka odnese poslední zrnko z hromad popela Emi Ami H7 A prach z toho dubu, zazní naposled C D Emi ‖∶Co vyryté zůstalo do kůry do dubu∶‖ Emi D Ami D Čarodejnice 4x Poslední „Čarodějnice“ už a capella