Za mléčnou dráhou (Vondráčková Helena)

Za Mléčnou dráhou nízký je dům, v něm Jitřenka snívá,co chybí tvým snům. Za Mléčnou dráhou já procitám, když ráno k růžím voním a v blízké kapli zvoní zvon. V blízké kapli zvoní zvon. Za Mléčnou dráhou má svět jiný řád, tam láska je láska,mít rád je mít rád. Za Mléčnou dráhou žít znamená žít, když ráno k růžím voním a v blízké kapli zvoní zvon. V blízké kapli zvoní zvon. Slyšíš,jak zní, jak zní ten zvon,láska je zvon,štěstí je zvon radost je zvon,láska je zvon,štěstí je zvon Zní nám zvon,zvon nám zní zvon,zvon,zvon,zní,zní,zní zvon zvon,zvon,zvon,zní,zní,zní zvon zní,zní zvon,zní zvon,já slyším znít zvon,zní zní zvon zní zvon,zní zvon,zvon,zvon.