Ilúzia (Tublatanka)

Nie, nie, nie, každý z nás niečo vie, každý predsa ničím žije, ilúziou skrytou v svojej hlave tiež. Nie, nie, nie, každý z nás niečo vie, každý predsa ničím žije, ilúziou skrytou v svojej hlave tiež.