Ó chýr preblahý (Tublatanka)

Ó chýr preblahý, ó čas predrahý, ó chýr preblahý, ó čas predrahý! Zasľúbený dávno svetu Vykupiteľ, hľa, už je tu. Ó chýr preblahý, ó čas predrahý! Zvuky nebeské, spevy anjelské, zvuky nebeské, spevy anjelské, hlásia, že Syn Boží z neba v telo ľudské odel seba. Ó chýr preblahý, ó čas predrahý! Sveta Stvoriteľ, Pán a Riaditeľ, sveta Stvoriteľ, Pán a Riaditeľ, nám podobným tvorom stal sa, aby za nás obeť dal sa. Ó chýr preblahý, ó čas predrahý, ó chýr preblahý, ó čas predrahý!