Upíří bál (Argema)

1. Neumím hádat ač zkouším to rád z karet či písma nebo na rukou z čar a jen pár receptů mám Neumím čarovat a neumím kouzlit a noci jsou zlé když přichází chvíle tak mocná, tak mocná. R: V úplňku měsíční noci začíná bál vše se tu v tanci točí, jsem upírů král. 2. Neumím kousnout ač piju ti krev a nenechám zhoustnout vzduch v těchto zdech a jen mám chuť na tebe mám. Můžeš se bránit a proklínat svět ale se mnou tu zůstneš tisíce let nesmrtelná, živá i mrtvá. R: V úplňku měsíční moci zůstaneš dál vše se nám dokola točí je upíří bál.