Zomrieť na skúšku (Habera Pavol)

C#mi H As As7 1. Zomrieť na skúšku iba na chvíľu zomrieť E H A skúška priateľov a úprimnosti viet. Zomrieť na skúšku a mlčky počúvať kto z nich dobre hrá, kto ozaj mal ma rád. C#mi Asmi H C#mi H R: Smeješ sa mi mlčaním, že zas tak veľa chcem A H večný hľadač pravých mien. 2. Zomrieť na skúšku či ostaneš so mnou, bez inekcií, tých veľkých viet a slov. Zomrieť na skúšku chvíľu nebyť tu a byť vidieť za chrbát, ale bolesť necítiť. R: Smeješ... E H Asmi A Drž ma, začínam chladnúť, H As A hrej ma, objímaj, a zas mi klam E Asmi C#mi A Dnes je viac, než sám som chcel E H C#mi H A Za lásku, len lásku, ty vieš... 3. Zomrieť na skúšku, zas ten príťažlivý hit prečo chcem seba, spoza teba uvidieť. Zomrieť na skúšku, nič už s nikým nemusím však zrušiť hercov v predstavení vraj sa nesluší. R: Smeješ... Drž ma ... ...za prázdno, len prázdno, ty vieš ... Ty vieš, ty vieš, Ouóóh, ty vieš.