Binance

Daj, Pan Bůh, deštíčka (Hradišťan)

Daj, Pán Bůh, deštíčka na naše polečka, aby sa zdařilo žito aj pšenička. Dávaj, Bože, dávaj, aby skoro déšť byl, aby sa nám nový chlebíček urodil. Májová vlažička, obroste travička, májový deštíček, napadá chlebíček. Kolem dokolečka naša zahrádečka, aby nám Pán Bůh dal tichého deštíčka. Deštíček májový, daj nám ho Bůh milý, aby nám narostl chlebíček na zemi. Bože nám požehnaj, všecko nám dobré daj, ty naše polečka od škody zachovaj. Kdyby nám přestaly ty polečka rodit, potom by, nás chlapci, mohlo už aj nebyt.