Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Den přeslavný (Hradišťan)

Dmi C F Gmi A7 Dmi C F Gmi A7 Den přeslavný jest k nám při-šel v němž má býti každý ve - sel C F Gmi Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce! Dítě se nám narodi - lo proroctví se naplni - lo Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce! Kriste tvoje naroze - ní ať je nám všem ku spase - ní Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!