Binance

Lítáte v tom (It Gets You Going) (Hradišťan)

Když dáma řekne – vy nejste můj typ čechráš si peří a brousíš si vtip pak stačí slůvko a to je ten zlom vzplanete oba a lítáte v tom Chceš-li jí štěstí z oblohy snést nestačí čekat na konjunkci hvězd musíš se snažit a to je ten zlom narostou křídla a lítáte v tom Opatrně když se život náhle změní každá změna ku prospěchu ještě není každou chvíli přejeme si štěstí lásku zdraví jenže z přemíry lásky člověk ochuraví Prvních pár týdnů je nádherný svět ty řekneš počkej – a ona chce hned jenže pak přijde ten nechtěný zlom dojdou ti síly a lítáte v tom Opatrně když se život náhle změní každá změna ku prospěchu ještě není každou chvíli přejeme si štěstí lásku zdraví jenže i z přemíry zdraví člověk ochuraví Když tělo slábne a krátí se dech zkusíme činky a kondiční běh najednou nastane kýžený zlom narostou svaly a lítáte v tom It Gets You Going The seconds which make you change your attitudes and habits because of yours truly do not always have benefi cial aftermaths. But what can you do when the seconds have already got you going?