Binance

Smrti (Hradišťan)

Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk Bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk Šel od role k roli, obhlídat obilí Obilíčko moje, co si jest tak pěkné Obilíčko moje, co si jest tak pěkné Potkala ho smrti, na pěkné silnici Co děláš můj choti, mám s tebú mluviti Nech mě milá smrti, mám já co činiti Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé Už ty musíš jíti, všecko opustiti Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému A najvjéc jednému, pánu Bohu svému A najvjéc jednému, pánu Bohu svému