Binance

Svítaj, svítáníčko (Hradišťan)

Emi D Svítaj svítaj svítáníčko Emi D G svítaj svítaj svítáníčko D Emi chystaj milá snídáníčko. /:Vstaň má milá vyprovoď ňa:/ už je malá chvilka do dňa. /:Já bych tebe sprovodila:/ kdyby mamka dovolila. /:Ale dovoliti nechce:/ že su eště mladé děvče.