Binance

Šťovíky u cest (Sorrels By the Road) (Hradišťan)

Šťovíky u cest jaký věk a vůně vůně kamilek Na nebi slunce tlapa lva a dálka plavá odraná A jak je dávná paměť zdiva když ve stodolách vítr zpívá V listnatém háji z konce léta žežulky počítají léta Divokých husí táhnou klíny křik hejna padá do krajiny A poslouchej co voda říká o bolesti když nenaříká třeslice u cest dávný stesk a černá křídla vlaštovek Slova té písně znáš ta slova a místo kde je pochovaná je zakopaná na rovině pod křížem řek a k naší vině Sorrels By the Road The most lyrical song in which Skacel once again brings up his life theme: countryside, landscape, nature and their interconnection with a moment as well as with eternity. And the simple song we had dug deep in the ground once and keep looking for it ever since. A mother sings a gentle lullaby for all the little beings who are about to set off for a journey into the land of dreams. And dreams cannot hurt.