Binance

Verbířská - Člověče mizerný (Hradišťan)

Člověče mizerný, co tumáš na světě, pojď radši do vojny, kuťaterentete, Nemáš chleba ani vína, ani jména ani syna, to tu máš živý být, na tom marném světě, pojď radši do vojny, kuťaterentete. Na vojně ti dajú čižmy so stužkami koníčka vraného aj osedlaného, šavličku na levú stranu, ta ti bude na obranu pak móžeš kráčet ak velký pán, kuťaterentete, veď ti to povedám.