Binance

Vracaja sa dom (Hradišťan)

Vracaja sa dom od Betléma do Vsetína Nésl sem sa jak ta laňka, nésl sem sa jak ta laňka Potrefená A že bylo v tom Betlémě živo velice voněl jsem jak marijánek od slivovice Vracaja sa dom znavený a šťastný velmi Tož jsem sebů od radosti, od velkej božskej milosti Praštil k zemi Ležím, přemítám, najednú je u mňa žena A nevěří že sa vracám a nevěří že sa vracám Od Betléma A že bylo v tom Betlémě živo velice A že nás tam Josef nutil do slivovice Ja ženy ženy, nic na Betlém nevěřijú A když dojdú na pútníčka a když dojdú na pútníčka hned ho zbijú Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový Eště dneskaj nedoslýchám na obě nohy