Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Ivetina směs tradičních lidových koled (Bartošová Iveta)

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas, ptáci v oblacích zpívajů, pastuškové vytrubujů, co to nového, neslýchaného. Zvonečky sa rozléhajů, tichů bílů krajinů, vánoční čas přivítali a všeckým to zvěstujů. U Betléma dne Maria přečistá, porodila spasitele nám Krista, chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu, pokoj nám na zemi. Co jest Maria do ráje, potkal je stý anděl Páně, potkal je stý anděl Páně. A Maria nevěřila, přece do ráje vkročila, přece do ráje vkročila. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel, radujme se, veselme se v tomto novém roce. Abychom k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli, radujme se, veselme se v tomto novém roce. Sem pospěště ptáčátka, zvířátka, zpívejte o děťátkách, spi, spi, spi, náš Ježíšku spi. Zvonečky sa rozléhajů, tichů, bílů krajinů, vánoční čas přivítali a všeckým to zvěstujů.