Soutěska (Bartošová Iveta)

Když kapradí padne do cesty Mám stát, či smím Do soutěsky jít Při skále dál Proti proudu jít Kdo ví, co mám Tam objevit Každý krok můj Tou soutěskou výš Mi víc prozradí Že láska má Hasla v neštěstí Blatouchy snad Zas vykvetly Jak přízraky Ve svém šeru jsou Když zpátky mě zvou Jdu soutěskou Pak dám se dál Po dně soutěsky A najdu tam Jen záblesky Ohňů, co v mém Srdci pohasly Skomírají ve stínu těch skal Chladně tentokrát Tak z lásky já Na dně soutěsky Sesbírat mám Jen odlesky Tak z lásky já Na dně soutěsky Sesbírat mám Jen odlesky Tak z lásky já Na dně soutěsky Sesbírat mám Jen odlesky….