Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Tichá píseň (Bartošová Iveta)

D Krásný den se přede mnou otevřel G Já do něj vcházím A G Mezi nebem a zemí D Tam štěstí není D Je blízko nás a každý ji jak svůj strom G Do země sází A G Strom svých nadějí a radostí D Strom svých dnů D G Tichá píseň zní A D Když stromy větve svévzpínají Hm G Té modlitbě stromů naslouchám A D Posedlá svůj den žít D Bouřný vítr stromky dnů ohýbá G Květy z nich klátí A D G Jenže kořeny mých zítřků nic nevyvrátí D Zas krásný den se přede mnou otevřel G Já do něj vcházím A G A stejně jako každý z vás svůj stromek sázím D G Tichá píseň zní A D Když stromy větve své vzpínají D G Té modlitbě stromů naslouchám A D Posedlá svůj den žít D G Tichá píseň zní A D Když stromy větve své vzpínají D G Té modlitbě stromů naslouchám A D Posedlá svůj den žít G Naslouchám A D Posedlá svůj den žít