Binance

Couvá Měsíc (Matuška Waldemar)

Už mne tu žádný nezná, žádný nezdraví. Já ale stále smekám klobouk děravý. Tma na mě civí jako sova, starý měsíc nocí couvá, já se loučím s láskou, která rezaví. Už měsíc couvá stopou černou od sazí. Vysoké C mě smutnou nocí provází. Nedávná slova jsou nám cizí, zvuk Tvých kroků v dálce mizí, stará láska jinam s Tebou odchází. Vysoké C, volání měsíce, milostnou závratí, zpátky Tě nevrátí. Vysoké C se snáší z měsíce a já tu sám a sám o svůj stín klopýtám. Už couvá měsíc stopou černou od sazí. Vysoké C mě smutnou nocí provází. Nedávná slova jsou nám cizí, zvuk Tvých kroků v dálce mizí, stará láska jinam s Tebou odchází. Už couvá měsíc stopou černou od sazí. Vysoké C mě smutnou nocí provází. Nedávná slova jsou nám cizí, zvuk Tvých kroků v dálce mizí, stará láska jinam s Tebou odchází, odchází....