Binance

Jihočeské louky (Matuška Waldemar)

Pestřejší maminčina šátku, svěží jak rosný džbánek v chládku jsou naše louky jarem rozkvetlé. Leskne se blatouch, tráva voní a chodec, který kráčí po ní jakoby kráčel po světle. Párek čápů křídly mává v hnízdu na věži s červenou bání V bliznách máků sládne šťáva, je čas úlů a jarního vlání. V houští cudných šípů na sta fléten slyším hrát. O těch loukách se mi zdává, jsem tu doma a mám je rád. A jako z dálky jenom kradí, jako když smyčec housle hladí zazní sem píseň z povzdálí. To dívky s ústy růžovými, pro které marně hledám rýmy tiše se rozezpívaly. Párek čápů křídly mává... V houští cudných šípů...