Binance

Měj rád, měj ráda (Matuška Waldemar)

Muž byl spojen s ženou jak proud řeky s břehem, jak mráz s prvním sněhem, jak s jarem křik z hnízd Já po kolenou chci jít za tím jedním, jak strom stanout před ním, ten, z něhož lze jíst. Svět z párů se skládá tak měj rád, měj ráda a zem může rájem se stát, kdo sám šel, ten strádá, Tak měj rád, měj ráda, jen v páru máš páru se za dva prát, tak stále měj ráda, měj rád. Kdo z mužů, ach, kdo jen, krev spojí s mou krví, ten pravý, ten prvý, kdo jiný, než on. Muž s ženou je spojen i tělem i duší, i srdcem, co buší, jak stříbrný zvon. Svět z párů se skládá... Tak měj rád, měj ráda...