Binance

Písnička z mládí (Matuška Waldemar)

Když tu písničku z mládí si zazpívám, celý svět je jak den májový, v duchu tím známým údolím chodívám, vidím háj, domek i sad třešňový. Slunce zvolna se k západu sklání a já toulám se tou krásou sám. Voní lípy ze vzdálených strání a já toužím se vrátit zas k nám. Když tu písničku z mládí si zazpívám, prostý kout země zkrášní mi v ráj. Radost mám a dál s úsměvem vzpomínám na své mládí a na svůj rodný kraj, na své mládí a na svůj rodný kraj.