Binance

Tropicana (Matuška Waldemar)

Rec.: Byla to krásná loď, Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala, Tropicana. Cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis: Na prodej. Tady kotví rok už málem, nese na svých bedrech tíhu pout. Odepsána admirálem, ještě touží na vlnách se vzdout. Ještě čeká slůvka díků, ještě signál od parníků. Jenže podle námořníků, nikdo na ní netouží už plout. Tropicana, bílý šíf, před léty byl všech moří pán, Tropicana, plout jak dřív, to pýchou hřměl by oceán. Tady kotví mdlá a fádní, mezi ní a moře ční teď hráz. Nikde náklad, plavci žádný, tak co zbývá z včerejších všech krás. Zapomeň svou pýchu marnou, dno je bídnou noclehárnou, sebehezčí šífy stárnou a ten úděl potrefí i nás. Tropicana, bílý šíf...