Binance

Třistapětašedesátkrát (Matuška Waldemar)

Den co den má ten můj kalendář, den co den má zcela novou tvář, Třistapětašedesátkrát vím, že den co den slunce objevím. Slunce je v pozdravu, slunce je v hnízdě kosím, sluneční soustavu já v sobě denně nosím, proto se usmívám, den co den v sobě slunce mám. Třistapětašedesátkrát rok dnes a denně mění ten svůj krok. Třistapětašedesáte dní náladu mám, ta se nemění. Třistapětašedesátkrát, třistapětašedesátkrát já vám zářím. Zpívám stále, zpívám celý rok, třistapětašedesáte slok, dalekohled ani mikroskop netřeba mít, stačí jenom chtít, a v slunci třistapětašedesátkrát rád budu se hřát. Třistapětašedesátkrát rok... Třistapětašedesátkrát... Zpívám stále, zpívám celý rok...