Binance

Tulipán (Matuška Waldemar)

Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutý tulipán a pěknou reprodukci od Marolda, je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jó, umění a kytky, to je moje! Pak jsem to s Oldou všechno oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem, proč ? Proč jsem ho radši nepostavil na zem, proč ?! Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se začnou lidi mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům a, nezlobte se, já mám kytky rád.