Binance

Tvá země (Matuška Waldemar)

Znáš těch rodných říček proud Háj, kde v dětství mívals kout Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky sou Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky sou Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín Rec: Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní. Chléb je tady tvůj i sůl, Tvá je réva, mláz i úl Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš i stůl Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš i stůl