Binance

Ty a já (Matuška Waldemar)

Mám rád tvé barvy k jarním náladám tvou zeleň jež ti dává rám tvůj most, tvůj hrad, tvůj chrám Vídám rád tvou řeku s rušným nábřežím kde vím, že navždy náležím jen sem, kde každý kámen znám Ty a já jsme v lásce stálí, jak víš ta stálost nás chválí tím spíš že řečištěm let čas bláznivě střet se, valí Ty a já si patříme jak dar jak milenecký pár Ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já do tvých zpívám já Mám rád tvé střechy a tvé dláždění tvé strasti a tvé trápení tvůj tep, tvůj pláč, tvůj smích Bloumám rád, tam kde tvůj orloj zůstal stát tvou hudbu v sobě slýchám hrát ať žár je či se snáší sníh Ty a já jsme v lásce stálí, jak víš... Ty a já si patříme jak dar jak milenecký pár Ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já Já..., já... Ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já ...