Binance

Vždyť jsou Vánoce (Matuška Waldemar)

C E F C Zvoní zvoní u saní zvonky koní, G7 C G7 F C G7 domů vezou nás vždyť jsou vánoce. C E F C Sněží sněží a naše koně běží, G7 C F C C7 domů už je čas vždyť jsou vánoce. F C G7 C Nad střechou kouř vlaje a má vůni čaje, F C D7 G7 tmu zdobí zlatou sponou světla za záclonou Domů domů tak znějí srdce zvonů Jen víc zvoňte víc vždyť jsou vánoce F C G7 C C7 F C D7 G7 (medzihra:) C E F C Domů, domů, tak znějí srdce zvonů. G7 C F C Jen víc zvoňte víc vždyť jsou vánoce, G7 C F C jen víc zvoňte víc vždyť jsou vánoce.