Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Treplev (Klus Tomáš)

Dmi A 1.Můj psací stůl je popraviště, A Dmi a prázdný papír mrtvé tělo mé múzy, Gmi Dmi minulost byla, ne není žádné příště, A Dmi píšu vám proto, že si to dlužím. Dmi A 2.Nejsem jak Vy,ničím vázán pánu Bohu, A Dmi mně nikdy nepsal poznámky nad okraje, Gmi Dmi talentem plýtval jen na Vašem slohu, A Dmi a mně přisoudil jinotaje. Dmi A Ref.Ve smrti není bolesti,to jen ve strachu z ní, A Dmi nejste hoden pověsti jen ať to každý ví, Gmi Dmi neplakej prosím, neplakej srdce moje, A Dmi jste zbabělý zlosyn co prchl ze souboje. Dmi A 3.Píšete z patra, jsa přízemní až běda, A Dmi nechť Vaše knihy brzy podléhají módě, Gmi Dmi načrt jste schéma a inspiraci hledal, A Dmi v mém posledním záchytném bodě. Dmi A 4.Psal jste ji na záda, sliby věrnosti, A Dmi a místo podpisu vetkl tři tečky na lýtka, Gmi Dmi nadšeně vykládá, jak píšete s lehkostí, A Dmi že není nic víc, než Vaše povídka. Dmi A Ref.Ve smrti není bolesti,to jen ve strachu z ní, A Dmi nejste hoden pověsti jen ať to každý ví, Gmi Dmi neplakej prosím, neplakej srdce moje, A Dmi jste zbabělý zlosyn co prchl ze souboje. Dmi A 5.Torza mých vět se válí na bojišti, A Dmi je slyšet zpěv, opilého ďáčka, Gmi Dmi ačkoliv mlád už ze mě opadává listí, A Dmi i tento list můžete po přečtení zmačkat. Dmi A 6.Slova jak děvky střídají významy, A Dmi chtěl bych teď vidět výraz Vaší tváře, Gmi Dmi jen čirá nenávist byla mezi námi, A Dmi přesto jste Vy mým posledním čtenářem. Dmi A Ref.Ve smrti není bolesti,to jen ve strachu z ní, A Dmi nejste hoden pověsti jen ať to každý ví, Gmi Dmi neplakej prosím, neplakej srdce moje, A Dmi jste zbabělý zlosyn co prchl ze souboje. Dmi A 7.Nechť je Vám Borisi, nechť je Vám peklo těsné, A Dmi přísahám Bohu, že Vás budu strašit ve snech, Gmi Dmi neb v tomto světě, pro vášeň srdce netlukou, A Dmi mřu Vaší vinou se zbraní ve svých rukou. Dmi A 8.Vězte však navždy, že Vám nikdy neprominu, A Dmi matku vzal čert, anděl však ochrání mou Ninu, Gmi Dmi od Vašich doteků,jež zbavují čistoty, A Dmi budu jí na blízku jsa vtělen do samoty. Dmi A Ref.Ve smrti není bolesti,to jen ve strachu z ní, A Dmi nejste hoden pověsti jen ať to každý ví, Gmi Dmi neplakej prosím, neplakej srdce moje, A Dmi jste zbabělý zlosyn co prchl ze souboje. Dmi A Ref.Ve smrti není bolesti,to jen ve strachu z ní, A Dmi nejste hoden pověsti jen ať to každý ví, Gmi Dmi neplakej prosím, neplakej srdce moje, A Dmi jste zbabělý zlosyn co prchl ze souboje.