Prvá noc vonku (Pohoda)

C G C 1. S maminou láskou napchatý vak, F C Ami náhlivé bozky a potom poklus na vlak, Dmi C G diaĺky lákajú, D G stráviť s nimi prvú noc ma volajú. 2. S kámoškou pachtím na perón, aj tá mala trable dostať sa von, tam sa šíny zbiehajú, kolesá osobáku spojky rátajú. F C R: Časom chvíle tie sa vrátia, noci tmavnú, dni sa krátia, G C C7 babie leto plní ústa piesňami, F mysĺou blúdia časy dávne, C ťažko po nich len sa rukou mávne, G C kĺačím v tráve, spomínam pod hviezdami. 3. V lese sa stráca mäkký chodník, na konci lúka, pod kotlom horí ohník, večer chystá sa prísť k nám, voňavý chlad rozdáva všetkým dolinám. 4. Oheň ma hladkal aj cez náš stan, nepozná, neverí ten, kto raz nebol tam, piesňami znel tulácky chrám, tak si na prvú noc vonku spomínam. R: R: