Chci oplakat to dobře (Radůza)

Cmi 1. Kéž vším, co v cestě stojí B Es G projdu vždycky přímo vpřed Cmi kéž vyjdu tenhle kopec B Es G bez klení a slz Cmi B a když mě přece jenom Es G cestou něco rozpláče Cmi Es chci oplakat to dobře G Cmi G Cmi a pak už se s tím nevláčet 2. Kéž hřeben ještě chvíli drží vítr za teřich než projdu tímhle sedlem a složím tíhu do řeřich kéž všechny staré lásky i ty dávno zemřelé mi sklála z útrob vyrve až mě chytí za skřele Fmi R: Řídne vzduch Cmi a vítr ještě sebrat chce mi z plic Fmi dech, co v kámen ztuh G G7 čím hůř to jde, tím se mi chce dejchat víc 3. Kéž za touhletou horou zase další hora je kéž moje nohy protnou jejích boků okraje ať vzhůru nebo dolů povede mě její sráz kéž kráčím vždycky pevně raz, dva, raz, dva, raz R: Řídne vzduch... 4. = 1.