Binance

Šangri-la (Chinaski)

E A Čím's pro mě byla? Hradem v poušti F# H byla jsi hlavní byla jsi spouští byla jsi svistem kulky v letu minutou ticha za náletu Čím's pro mě byla? Cizím slovem sametem v čemsi ocelovém byla jsi hrotem i rukojetí byla jsi ostřím ve chvíli štětí... C A E Mou první ranou do týla nejhezčí si byla opilá... Čím's pro mě byla? Sypkým pískem hrozivou dálkou v něčem blízkém mlhavým ránem v říjnu v polích hřebem vraženým do soukolí E A Čím's pro mě byla? Solí v moři F# H ohněm ve kterém pořád hořím C A E mou první ranou do tý la Bezhlavou nocí ránou sečnou černou i bílou hořkou mléčnou nejhezčí si byla opilá... Čím's pro mě byla? Ztěžklým štítem chvílí pro lítost v bitvě líté andělem strážným i lví klecí a kecy ach kecy jo kecy Čím's pro mě byla? Ranním smíchem trhavým dechem horkým tichem pastí hebounce nastraženou byla jsi mojí první ženou... Čím's pro mě byla? Solí v moři...