13 HP (Javory)

Za teplým oknem vládne mráz a svítí jíní má píseň vzpomíná když bloudí ztichlou síní ze starých záclon spřádá lanoví lanoví lanoví a příběh zašlých dnů vám nepoví nepoví nepoví Podivný příběh starých brzd a zašlých pístů podivných aut co jezdí k určitému místu kde není slyšet skřípot soukolí soukolí soukolí a chladný dotyk hlíny nebolí nebolí nebolí Za teplým oknem vládne mráz a svítí jíní má píseň vzpomíná když bloudí ztichlou síní