Bílé prádlo (Javory)

Jeden pták na stromě seděl a na lidi se pořád smál měl pestré peří z jarních poutí a zpíval jako letní král U vodičky děvče milé bílé prádlo věšelo bílé prádlo nerozvilé na šňůrách se rozvilo Celý den ten ptáček zpíval až mu tlouklo srdíčko bílé prádlo zavonělo zasvítilo sluníčko Bílé prádlo nerozvilé na šňůrách se rozvilo a sluníčko roztomilé to bílé prádlo bělilo