Černobílý film (Javory)

Černobílý film mám raději než barevný černobílý film to je dlouhá řada všedních dní ve věčném kině život se černobíle promítá a nahoře pan promítač černou i bílou počítá Ten moudrý pán má léta a nenechá se oklamat černá zůstane černou i když se dlouho bílou mohla zdát ve věčném kině život se dennodenně promítá a nahoře pan promítač všechno spravedlivě spočítá Pan promítač má léta a nenechá se oklamat černá zůstane černou i když se dlouho bílou mohla zdát ve věčném kině život se dennodenně promítá a nahoře pan promítač všechno spravedlivě spočítá