Dítě (Javory)

A Spí Bdim tiše spí Hmi Dmi bude krásný letní den A krásně spí Bdim sen je houpá Hmi má rudá ústa Dmi a vlasy jak len A je doba zrání A7/Cis Dmaj zlá noc se ztrácí H7 pobled lá A/E nad ztichlou krajinou A zlatá zář E slunce vstává Fismi slunce vstává Dmaj a začíná hřát H7 A/E a z té tváře znavené Dmaj odnáší tíseň A/E zla hradby kamenné Dmaj D rozbíjí píseň A začíná hřát Spí ještě spí jak by mu lůťko zvláčnil mech tvé dítě spí sen je hýčká má klidná víčka a voňavý dech je doba zrání zlá noc se ztrácí...