Ententýny (Javory)

Kdysi dávno v kole jsem stál ententýny dokola hrál slovo padlo kaťdý si přál z kola ven a jít někam dál První šel a postavil dům druhý sázel zelený háj třetí přísných předpisů dbal čtvrtý lásku spočítal Já ententýny hrál slovo padlo kaťdý si přál z kola vyjít někam dál jenom já tam pořád stál Řekli jděte hledejte kraj kde je dům a zelený háj kolem plotů ťelezných vrat smíte zahrát zazpívat Hledat toho kdo chtěl jít dál ententýny s námi hrál pohnout hradbou kamenných stěn vzít ho z kola vyjít ven Ať znova dá se vést srázem houštím zarostlých cest do těch míst kde zůstanem stát ententýny budeme hrát