Nesnadné léto (Javory)

Na stromech usychají hnízda kdo nenašel ten neztrácí a světlo zní a v jeřabinách nesnadné léto krvácí a dlouho uléhají stíny a tmavě karmínová krev skropila větve vyšel měsíc vyplašila se koroptev Nesnadné léto nesnadný čas nesnadný den a nesnadná noc marně v ní kdosi volá o pomoc marně v ní kdosi volá o pomoc nesnadná noc nesnadný den nesnadné léto nesnadný čas nikdo už neposlouchá tichý hlas nikdo už neposlouchá tichý hlas Na stromech usychají hnízda kdo nenašel ten neztrácí a světlo zní a v jeřabinách nesnadné léto krvácí do ticha zasouvá se ticho a marně ptáš se co je tvé když zbýváš sám a stromům u cest se barví listí od krve Nesnadné léto nesnadný čas nesnadný den a nesnadná noc marně v ní kdosi volá o pomoc marně v ní kdosi volá o pomoc nesnadná noc nesnadný den nesnadné léto nesnadný čas nikdo už neposlouchá tichý hlas nikdo už neposlouchá tichý hlas