Potřetí zaťali, dřevo promluvilo (Javory)

Potřetí zaťali potřetí zaťali dřevo promluvilo dřevo promluvilo A já nejsem dřevo a já nejsem dřevo a já nejsem dřevo Já jsem krev a tělo já jsem krev a tělo já jsem krev a tělo já jsem krev a tělo já jsem krev a tělo To už nezpívalo jen dřevo z javora to zpívala celá javorová hora já jsem krev a tělo Zahodili hudci sekery do dálky ale staly se z nich jedy zbroje války A začaly hrozit hoře javorové že ji zničí celou že už víc nebude Vytrhl strom z těla husle tisícleté a podal je hudcům hrejte hudci hrejte Hrají hudci lidé v hoře javorové chtějí navždy zahnat jedy války zbroje