To vím jen já (Quartet)

D A G D 1. Proč máš na řasách vedle touhy i pláč, Hmi A D to vím, vím jen já, A G D proč snům utíkáš, po svý mámě se ptáš, Hmi A D to vím, vím jen já. 2. Proč pálí má ústa tvou kůži jak cejch, to vím, vím jen já, proč přál bych si zůstat a krást ti tvůj dech, to vím, vím jen já. G A D G A D R: Svícen zmizel v tmách, pojď, půjdem přes ten práh, G A D G ruku dej mi a jdem, jako jdou lidé, jdou, D A D neváhej jít za láskou. 3. Proč máš v noci strach, patří dnes jenom nám, to vím, vím jen já, jsi poupě, jsi růže, co k ní vonívám, to vím, vím jen já. 4. Ten vír, to je láska, co já tonu v něm, to vím, vím jen já, břeh můj, moje spása je v náručí tvém, to vím, vím jen já. R: G D A D R: + neváhej jít za láskou ...