The Moorlough Shore (Devítka)

Hmi Emi Tvůj dům měl sto bran D Krásný bílý štít C Ami Emi Kde se potkávalo slunce s měsícem Tvůj kraj čistých rán Dával řekám pít Chladnou rosu z prstů trávy nad břehem D Má lásko mé mládí sladká písni z irských blat Emi D C Jenom o nás mluví vlny moře Main Emi Sám Bůh skryl svou tvář D Kamsi za obzor C Ami Emi Dal nám celou krásnou zemi Moorlough Shore Krákání černých vran Vzalo srdcím klid Bubny rozvířily prach nad ostrovem Tvůj hlas do mých ran Plakal, chci tě mít Takhle mladí přeci ještě neumřem Má lásko můj malý sladký irský vojáčku Kam mi odplouváš po vlnách moře Main Z tvých slov cos chtěl říct Sroubím pevný vor Co nás donese do země Moorlough Shore (Modulace do F#mi) Z tvých hor bílých štítů Tvých údolí Mám tu sílu, co tě pro mě zachrání Bůh blat starých mýtů Nám dovolí Zůstat před válkou a smrtí schovaní Má lásko můj malý sladký irský vojáčku Ať si běží černé vody moře Main Já tvůj stín věrný druh Volám z výšky hor … Vrať se domů ke své lásce z Moorlough Shore (Zpět do Emi) Můj pán bájný kůň Zmizel v kouři střel Tráva řekla už se domů nevrátí Bílý kraj útesů Náhle osiřel Vyschly řeky, zmlkli ptáci v úvratích Má lásko na bílých slaných březích moře Main Budu čekat sedm dlouhých pustých let Ne můj stín lásko já Volám z výšky hor Pošli smrt i pro mě sem do Moorlough Shore