Muzikantova písnička (Neckář Václav)

Na píšťalu píská Když chce tancovat A když se mu stýská Dudy nechá hrát Kdo to je, kdo to je, kdo ho zná? S harmonikou pláče Když ho mučí hlad Trubkou budí spáče Když nechtějí vstát Kdo to je, kdo to je, kdo ho zná? Smyčcem housle hladí S bubnem kamarádí Na piáno brnká A všude ho mají rádi S basou pobroukává V noci plné hvězd To kytičkám hrává Aby mohly kvést Kdo to je, kdo to je, kdo ho zná? No to jsem přece já Kdo to je, kdo to je, kdo ho zná? No to jsem přece já